Bestilling af skill test

Bestilling af skill test

 
1. Bestilling
Aspiranten skal være medlem af AOPA DMU inden skill test.

Flyveskolen aftaler skill test direkte med kontrollanten.
Liste over kontrollanter - klik her

Flyveskolen adviserer Trafikstyrelsen om skill test, med Cc til kontrollanten. Advisering sker til flighttestbookings@tbst.dk, i henhold til Trafikstyrelsens gældende frister.

Med samme frist, som overfor Trafikstyrelsen, adviserer Flyveskolen AOPA DMUs sekretariat om skill test, herunder: 
Dato og sted
Aspirantens navn og e-mail
Certifikattype - LAPL / PPL
Flyveskolens navn og kontaktperson
Kontrollantens navn
Vedlagt kopi af:
- gyldig medical
- gyldig teoriprøve
- gyldig radiocert., inkl. sprogpåtegning
- dokumentation for opfyldt timekrav
Ovenstående sendes til info@motorflyvning.dk

AOPA DMU tjekker hvorvidt kravene til aflæggelse af skill test er opfyldt og videresender ovenstående dokumentation til kontrollanten. 

Ved spørgsmål om hvorvidt medsendte dokumentation er fyldestgørende, kontakter AOPA DMU både flyveskolen og kontrollanten.

2. Betaling
Gebyr på 600 kr. indbetales til AOPA DMU, med samme frist som advisering overfor TBST:
Nordea
Reg: 2500
Kto: 3496-405-691
Oplys aspirantens navn
Kontrollantens transportomkostninger afregnes direkte mellem aspiranten og kontrollanten, med Statens højeste kørselstakst plus eventuel udgift til broafgift/færgebillet.

3. Udsættelse / omprøve
Udsættes skill test på grund af vejret og kontrollanten forinden udsættelsen, er mødt på flyvepladsen, dækker AOPA DMU kontrollantens transportomkostninger,
jf. pkt. 2.

4. Dokumentation
Efter skill test indsender kontrollanten eller flyveskolen udfyldt skill test formular til Trafikstyrelsen hurtigst muligt. Kopi af skill test formular eller oplysning om prøvens resultat sendes til AOPA DMU.